نخستین کنگره جامع بین المللی زیست شناسی ایراناخبار
معرفی کنگره
معرفی کنگره
5 اسفند 1394

نخستین کنگره بین­المللی جامع زیست­شناسی ایران با هدف فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارائه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در حوزه علوم زیست شناسی و کلیه گرایش­های آن، آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن، سياست گذاري، ارائه راهبردهاي آموزشي، بررسي روش هاي نوين تدريس و فعاليت هاي شاخص زیست شناسی، فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف و ... با محوریت علوم گیاهی، علوم جانوری، علوم سلولی و مولکولی، زیست شناسی کاربردی، علوم دریایی و اقیانوسی، زیست شناسی و توسعه پایدار و سایر مباحث مرتبط در قالب برگزاری پنل­ها، نشست­های تخصصی، کارگاه­های آموزشی و ارایه مقالات تخصصی برگزار می­گردد. این کنگره با همکاری نهادها و سازمان های دولتی مرتبط، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، انجمن­های علمی و تخصصی در این عرصه و دانشگاه­های سراسر کشور با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی، اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان این حوزه برنامه ریزی شده است.

امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای ترویج علوم توسعه پایدار در علوم طبیعی و زیست شناسی فراهم نماییم.


ادامه مطلب ...

واحد پژوهشگران و مقالات
 حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از کنگره
7 بهمن 1394

نخستین کنگره بین المللی جامع زیست شناسی ایران تحت حمایت معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مقالات مورد پذیرش داوران و هیات علمی کنگره توسط این پژوهشگاه با یک شاخص واحد نمایه میشود و جهت بازدید کلیه عموم بروی پایگاه اینترنتی آن پژوهشگاه منتشر خواهد شد


ادامه مطلب ...

021336621319

02189786524

conf.ntpco@gmail.com


مرکز همایش