دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای

ساختار کنگره

به منظور مدیریت، طراحی و تعریف فعالیت‌های ضروری، سازماندهی منظم و دقیق کلیه امورات برگزاری کنگره ملی زنان موفق، طی ساختاری با تقسیم کار میان افراد وگروه‌های کاری با ایجاد برنامه و هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف علمی تخصصی این رویداد، تلاش می‌شود. امورات این سازماندهی به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و تا اطمینان از دستیابی، اثربخشی و کارایی امورات از تلاش باز نمی ایستد. ساختار اجلاس، راهبردها و اهدافی مشترک را  دنبال می کند که مسیر دستیابی را هموار می سازد. 

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش