دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای

اطلاع رسانی گسترده کنگره زنان موفق ایران در سراسرکشور

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش