نخستین کنگره جامع بین المللی معدن ایران
اخبار
معرفی کنگره
معرفی کنگره
5 اسفند 1394

نخستین کنگره بین­المللی جامع معدن ایران با هدف فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارائه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در حوزه صنایع معدن و کلیه گرایش­های آن، تبادل ديدگاه ها و بحث پيرامون موضوعات ارائه شده، معرفی فرصت­های سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی ایران، بررسی نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف و ... با محوریت اكتشاف و زمین شناسی، استخراج و مکانیک سنگ، ایمنی، محیط زیست و مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیر زمینی، افق­های نوین در مهندسی معدن و ساير موارد مرتبط با مهندسي معدن و علوم وابسته در قالب برگزاری پنل­ها، نشست­های تخصصی، کارگاه­های آموزشی و ارایه مقالات تخصصی برگزار می­گردد. این کنگره با همکاری نهادها و سازمان های دولتی مرتبط، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، انجمن­های علمی و تخصصی در این عرصه و دانشگاه­های سراسر کشور با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی، اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان این حوزه برنامه ریزی شده است.


ادامه مطلب ...

واحد پژوهشگران و مقالات
 حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از کنگره
5 اسفند 1394

نخستین کنگره بین المللی جامع معدن ایران تحت حمایت معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مقالات مورد پذیرش داوران و هیات علمی کنگره توسط این پژوهشگاه با یک شاخص واحد نمایه میشود و جهت بازدید کلیه عموم بروی پایگاه اینترنتی آن پژوهشگاه منتشر خواهد شد

 


ادامه مطلب ...

02133699094

02136621319

02189786524

conf.ntpco@gmail.com

مرکز همایش