نخستین کنگره جامع بین المللی بازاریابی ایراناخبار
معرفی کنگره
واحد پژوهشگران و مقالات
 حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از کنگره
18 اسفند 1394

نخستین کنگره بین المللی جامع بازاریابی ایران تحت حمایت معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مقالات مورد پذیرش داوران و هیات علمی کنگره توسط این پژوهشگاه با یک شاخص واحد نمایه میشود و جهت بازدید کلیه عموم بروی پایگاه اینترنتی آن پژوهشگاه منتشر خواهد شد

 


ادامه مطلب ...

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco@gmail.com


مرکز همایش