تاریخ شروع ثبت نام در همایش 24 شهریور 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 24 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام 10 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آبان 1397
اعلام نتایج داوری 10 آبان 1397
تاریخ برگزاری 14 آبان 97
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی
سامانه ثبت نام
Poster
تماس با دبیرخانه

02133699093

02143851871

Info@icbeauty.ir

مرکز همایش