نخستین کنگره جامع بین المللی حمل و نقل ایراناخبار
معرفی کنگره
معرفی کنگره
5 اسفند 1394

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. لذا به منظور برنامه ریزی­های آینده، بررسی جایگاه کنونی و پتانسیل حمل و نقل در اقتصاد کشور، چشم انداز آتی جهانی آن و شناخت کمبودها و مشکلات مربوطه از گامهای ضروری اولیه می­باشد.

در این راستا نخستین کنگره بین المللی جامع حمل و نقل ایران با حمایت و همکاری نهادها و سازمان های دولتی مرتبط، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، انجمن­های علمی و تخصصی و دانشگاه­های سراسر کشور با حضور مدیران ملی، مدیران ارشد عرصه حمل و نقل کشور، متخصصان و کارشناسان مطرح بین المللی در این حوزه، اساتید برجسته داخلی و خارجی، اندیشمندان و پژوهشگران برگزار می­گردد.

این کنگره با هدف ارائه آخرین نتایج تحقیقات و پژوهش­های انجام شده محققین و متخصصین حمل و نقل، آشنایی با آخرین فناوری ها ودستاوردهای روز دنیا در این عرصه، بهره گیری از نتایج و دستاوردهای علمی کنگره در حوزه­های اجرایی،ترویج فناوریهاي نوین و سیستمهاي هوشمند درحمل ونقل، برقراري ارتباط موثر بین سازمان، صنعت و دانشگاه جهت ارتقا ایمنی در حمل ونقل با محوریت حمل و نقل جاده­ای، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی همراه با تشکیل پنل­ها، نشست­های تخصصی،کارگاه­های آموزشی و ارائه مقالات در این عرصه برنامه­ریزی گردیده است.


ادامه مطلب ...

واحد پژوهشگران و مقالات
 حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از کنگره
3 اسفند 1394

نخستین کنگره بین المللی جامع حمل و نقل ایران تحت حمایت معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مقالات مورد پذیرش داوران و هیات علمی کنگره توسط این پژوهشگاه با یک شاخص واحد نمایه میشود و جهت بازدید کلیه عموم بروی پایگاه اینترنتی آن پژوهشگاه منتشر خواهد شد

 


ادامه مطلب ...

 حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از کنگره
3 اسفند 1394

نخستین کنگره بین المللی جامع حمل و نقل ایران تحت حمایت معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و کلیه مقالات مورد پذیرش داوران و هیات علمی کنگره توسط این پژوهشگاه با یک شاخص واحد نمایه میشود و جهت بازدید کلیه عموم بروی پایگاه اینترنتی آن پژوهشگاه منتشر خواهد شد

 


ادامه مطلب ...

02133699094

02136621319

02189786524

conf.ntpco@gmail.com


مرکز همایش