همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

حمایت دانشگاه امام صادق از کنگره

23 اردیبهشت 1396

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی دانشگاه امام صادق(پردیس خواهران) حمایت خود را از کنگره بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران اعلام نمود 


دفتر مطالعات و تحقیقات علمی دانشگاه امام صادق (پردیش خواهران) حمایت خود را از کنگره بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران علام نمود 

این دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی اعضای خود را معرفی نمود

خانم دکتر زهره موسی زاده ( دکتری روانشناسی رشد)، خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی( دکتری روانشناسی تربیتی)، خانم دکتر الهام گودرزی (دکتری مدیریت آموزشی)، خانم دکتر فاطمه صغری شفیعی (دکتری مدیریت نظام آموزش عالی)


755
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش