تماس با مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
تلفن ثابت

01133359332

02133699094

نمابر

02183835310

02189786524

ایمیل

conf.ntpco@gmail.com

آدرس
enamad
عضویت در خبرنامه همایش های سراسر کشور

امنیتی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 27 فروردین 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 27 فروردین 1394
آخرین مهلت ثبت نام 27 فروردین 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 27 فروردین 1394
تاریخ برگزاری فراخوان همایش ها و مقالات ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
اعلام نتایج داوری 27 فروردین 1394
برگزارکنندهمرکز همایش