کارگاه های آموزشی

کارگاه ها :   (بصورت پیشنهادی می باشد...در صورت صلاحدید مدرس تغییر میکند)
مدیریت گردشگری:
 • ارايه راهكارهايي براي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايران
 • بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي
 • مطالعه و بررسي علل عقب ماندگي و كندي روند توسعه ي گردشگري در كشور
مدیریت بحران  :
 • ضرورت تعیین آسیب پذیری شهری و نقش GIS درآن
 • برنامه‌ريزي مقابله با آسيب‌هاي شهري ناشي از زمين‌لرزه
 • انجام مطالعات خطر پذيري و كاهش خطر پذيري در برنامه ريزي و طراحي هاي شهري
مدیریت شهری :
 • موانع و چالشهای مدیریت شهری در ایران
 • توسعه شهری و تاثیرات اقتصادی – اجتماعی طرحها
 • الگوهای آینده توسعه شهر در ایران
 مدیریت شهرالکترونیک :
 •  ارائه مدل های پیشنهادی جهت پیاده سازی شهرالکترونیک
 •  ارتباط فعالیت های شهری بصورت الکترونیک
 •  راهکارهای فرهنگی در توسعه شهر الکترونیکی
مدیریت شهرسازی :
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • بررسی اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش