همایش جامع بین المللی برق ایران
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


راهنمای نگارش مقاله (7)
3 مهر 1395

واحد خبری نخستین کنگره بین المللی برق اعلام می دارد : گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری

علاوه بر پارگراف ها، در مقاله ما از عناصر تصویری مختلفی مانند نمودار، جدول، شکل، چارت، نقشه، و تصویر هم استفاده می کنیم.


ادامه مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله (4)
29 شهریور 1395

واحد خبری نخستین کنگره بین المللی برق اعلام می دارد : گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله

ایده مقاله، نوآوری مقاله، و متدلوژی مقاله سه ضلع یک مثلث هستند که بایستی با هم هماهنگی داشته باشند. نوآوری مقاله بایستی از دل ایده مقاله به دست بیایید و باید با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شود.


ادامه مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله (3)
28 شهریور 1395

واحد خبری نخستین کنگره بین المللی برق اعلام می دارد : گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله

حالا که می دانیم موضوع مقاله ما چیست و چه یافته ارزشمندی را می خواهیم ارایه کنیم، بایستی مشخص کنیم که چگونه این یافته ارزشمند را با روش علمی به دست آورده ایم (متدلوژی مقاله).


ادامه مطلب ...

حمایت معنوی

معرفی مجلات حامی

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش