کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
رییس شورای راهبردی کنگره

سرکار خانم زهرا اربابی

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس شورای راهبردی کنگره

دبیر شورای راهبردی کنگره

جناب آقای سید محمد تقی بطحایی

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دبیر شورای راهبردی کنگره

دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

انعکاس خبری کنگره
اعضای شورای راهبردی کنگره

سرکار خانم دکتر پروانه مافی، رئیس کمیسیون ویژه درآمد پایدار شهرداری ها در مجلس به عنوان یکی از اعضای شورای راهبردی نخستین کنگره جهانی شهر هوشمند که با مشارکت 15 کشور جهان در تهران برگزار میگردد منتسب شدند

سرکار خانم دکتر زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به عنوان یکی از اعضای شورای راهبردی نخستین کنگره جهانی شهر هوشمند که با مشارکت 15 کشور جهان در تهران برگزار میگردد منتسب شدند.


ادامه مطلب ...

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

کمیته علمی

دکتر احمد اکبری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر بهروز مینایی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسین رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی اکبر جلالی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ستار میرزا کوچکی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر شهریار برادران شکوهی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هادی شهریار حسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید محمد رضوی زاده دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن ختن لو دانشگاه بو علی سینا
دکتر محمد منصو زاده دانشگاه بو علی سینا
دکتر مهدی سخایی نیا دانشگاه بو علی سینا
دکتر مرتضی یوسف صنعتی دانشگاه بو علی سینا
دکتر میر حسین یوسفیان دانشگاه بو علی سینا
 دکتر حمید جزایری  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
 دکتر سید جواد کاظمی تبار  دکتر صنعتی نوشیروانی بابل  
 دکتر اردشیر عبدی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
 دکتر سید حسین حسینی   دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
 دکتر مجید عسکر   دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
دکتر عسگر قندچی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
دکتر ابراهیم زارعی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
 دکتر مرتضی محمدی زنجیره  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر حمیدرضا حمیدی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر شکوه کرمانشاهانی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد امین مهدوی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی خالقی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر رضا دهقان دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
دکتر نغمه فعال همدانی دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
مهندسعلی هوشیاری دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
مهندس مهرداد سلامی دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
آقای حسین فردی پور دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
آقای محمد محمودیه دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
سعید جانی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

مرکز همایش