همایش بین المللی فناوری اطلاعات
عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


ستاد برگزاری کنگره

 


 
 

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران