همایش بین المللی فناوری اطلاعات
عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


راهنمای نگارش مقاله (4)
29 شهریور 1395

واحد خبری همایش بین المللی فناوری اطلاعات اعلام می دارد: گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله

ایده مقاله، نوآوری مقاله، و متدلوژی مقاله سه ضلع یک مثلث هستند که بایستی با هم هماهنگی داشته باشند. نوآوری مقاله بایستی از دل ایده مقاله به دست بیاید و باید با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شود


ادامه مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله (3)
28 شهریور 1395

دبیرخانه همایش بین المللی فناوری اطلاعات اعلام می دارد: گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله

حالا که می دانیم موضوع مقاله ما چیست و چه یافته ارزشمندی را می خواهیم ارایه کنیم، بایستی مشخص کنیم که چگونه این یافته ارزشمند را با روش علمی به دست آورده ایم (متدلوژی مقاله).


ادامه مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله (2)
25 شهریور 1395

واحد خبری همایش بین المللی فناوری اطلاعات اعلام می دارد: گام دوم :تعیین نوآوری های موضوع مقاله

 ایده یا همان موضوع اصلی مقاله باید نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن،یعنی اینکه هم حرف جدیدی برای مخاطبین علمی داشته باشد و هم موضوعی بااهمیت باشد و پرداختن به آن راه حلی برای مشکلات حیاتی موجود پیدا کند؛ بنابراین تنها جدید بودن کفایت نمی کند


ادامه مطلب ...

راهنمای نگارش مقاله (1)
24 شهریور 1395

دبیرخانه همایش بین المللی فناوری اطلاعات اعلام می دارد: گام اول : انتخاب ایده و موضوع مقاله

مقاله در مورد چه چیزی است؟ موضوع و ایده اصلی آن چیست؟به عبارت ساده تر ،حرف اصلی محقق در مقاله چیست؟چه پیامی دارد؟

ایده و موضوع مقاله هر چه که هست،باید مهم باشد و لزومی برای پرداختن به آن وجود داشته باشد.یعنی برای مخاطبین علمی دانستنش مهم باشد.


ادامه مطلب ...

 


 
 

تماس با دبیرخانه

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران