عضویت در خبرنامه همایش های سراسر کشور


تقویم همایش ها

1394/8/30

کنگره توسعه ایران
5 اسفند 95

1393/11/12

همایش روانشناسی ایران
13 و 14 بهمن 95

1394/1/27

ایران همایش
فراخوان همایش ها و مقالات ایران

تماس با مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
تلفن ثابت

02133699094

نمابر

02183835310

02189786524

ایمیل

conf.ntpco@gmail.com

آدرس

 

عضویت در خبرنامه

پژوهشگر محترم شما می توانید با عضویت در خبرنامه مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران کلیه اطلاعات ذیل را به صورت رایگان دریافت نمایید.

- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری همایش های علمی تخصصی در کلیه سطوح ملی و بین المللی

- ارسال رایگان فراخوان کلیه همایش ها در زمینه های مختلف و مورد علاقه شما

- آگاهی از آخرین تغییرات در سر فصل محورهای تخصصی همایش ها

- اطلاع رسانی از مکان و زمان برگزاری همایش ها مطابق با آخرین تغییرات

- اطلاع از آخرین تغییرات در تاریخ های مهم از جمله ؛ مهلت ثبت نام، مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات، زمان داوری و ...

آخرین مهلت ثبت نام 5 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آذر 1396
تاریخ برگزاری 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 5 اسفند 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 4 اسفند 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

برچسب ها : آنالیز ، جبر ، هندسه ، توپولوژی ، نظریه ، نظریه گراف ، ترکیبیات ، معادله ، معادلات ، دیفرانسیل ، معادلات دیفرانسیل ، آنالیز عددی ، تحقیق در عملیات ، نظریه کنترل ، تاریخ ریاضی ، آمار ، نظریه احتمال ، علوم کامپیوتر ، ریاضی مالی ، بهینه سازی ، کنترل ، ریاضیات ، آموزش ریاضی ، ریاضیات عمومی ، ریاضی عمومی ، هندسه ، مختلط ، اعداد مختلط ، منطق ، نظریه اعداد ، نظریه کدگذاری ، نظریه حلقه ها ، مدول ، نظریه تقریب ، نظریه گروهها ، توپولوژی ، جبر لی ، ریاضی ، ریاضیات ، هندسه جبری ، ریاضیدان ، فضا ، ریاضی کاربردی ، کمیت ، متغیر ، متغیر وابسته ، متغیر آزاد ، استدلال ، استدلال منطقی ، عمل ، میدان ، اعداد ، اعداد طبیعی ، اعداد حسابی ، گروه ، اعداد صحیح ، اعداد گویا ، اعداد گنگ ، اعداد اول ، اعداد اعشاری ، اعداد مرکب ، اعداد حقیقی ، اعداد جبری ، عدد پی ، مثلثات ، تغییر ، آنالیز تابعی ، آنالیز ریاضی ، مونوئیدها ، مبانی ریاضیات ، نظریه مدل ، ریاضیات معکوس ، جدول نمادهای ریاضی ، احتمالات ، اقتصاد ریاضی ، نظریه بازی ها ، رمزنگاری ، نظریه اطلاعات ، نظریه رایانش ، ریاضیات گسسته ، حساب ، حسابان ، سیستمهای دینامیکی ، حساب برداری ، پایه ، اعداد اصلی ، بینهایت


آخرین مهلت ثبت نام 10 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 27 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 28 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 14 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 1 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 13 و 14 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1395
تاریخ برگزاری 28 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 دی 1395
تاریخ برگزاری 8 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1395
تاریخ برگزاری 7 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1395
تاریخ برگزاری 6 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 15 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1395
تاریخ برگزاری 1 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 5 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1395
تاریخ برگزاری 29 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس

 

 


آخرین مهلت ثبت نام 5 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1395
تاریخ برگزاری 22 و 23 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 28 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 4 دی 1395
تاریخ برگزاری 15 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 25 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 5 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 20 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 4 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس

.7 6 5 4 3 2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 5 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 آذر 1396
تاریخ برگزاری 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 5 اسفند 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 15 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 4 اسفند 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

برچسب ها : آنالیز ، جبر ، هندسه ، توپولوژی ، نظریه ، نظریه گراف ، ترکیبیات ، معادله ، معادلات ، دیفرانسیل ، معادلات دیفرانسیل ، آنالیز عددی ، تحقیق در عملیات ، نظریه کنترل ، تاریخ ریاضی ، آمار ، نظریه احتمال ، علوم کامپیوتر ، ریاضی مالی ، بهینه سازی ، کنترل ، ریاضیات ، آموزش ریاضی ، ریاضیات عمومی ، ریاضی عمومی ، هندسه ، مختلط ، اعداد مختلط ، منطق ، نظریه اعداد ، نظریه کدگذاری ، نظریه حلقه ها ، مدول ، نظریه تقریب ، نظریه گروهها ، توپولوژی ، جبر لی ، ریاضی ، ریاضیات ، هندسه جبری ، ریاضیدان ، فضا ، ریاضی کاربردی ، کمیت ، متغیر ، متغیر وابسته ، متغیر آزاد ، استدلال ، استدلال منطقی ، عمل ، میدان ، اعداد ، اعداد طبیعی ، اعداد حسابی ، گروه ، اعداد صحیح ، اعداد گویا ، اعداد گنگ ، اعداد اول ، اعداد اعشاری ، اعداد مرکب ، اعداد حقیقی ، اعداد جبری ، عدد پی ، مثلثات ، تغییر ، آنالیز تابعی ، آنالیز ریاضی ، مونوئیدها ، مبانی ریاضیات ، نظریه مدل ، ریاضیات معکوس ، جدول نمادهای ریاضی ، احتمالات ، اقتصاد ریاضی ، نظریه بازی ها ، رمزنگاری ، نظریه اطلاعات ، نظریه رایانش ، ریاضیات گسسته ، حساب ، حسابان ، سیستمهای دینامیکی ، حساب برداری ، پایه ، اعداد اصلی ، بینهایت


آخرین مهلت ثبت نام 10 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 27 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 28 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 14 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 1 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 13 و 14 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1395
تاریخ برگزاری 28 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 دی 1395
تاریخ برگزاری 8 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1395
تاریخ برگزاری 7 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 25 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 دی 1395
تاریخ برگزاری 6 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 15 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1395
تاریخ برگزاری 1 بهمن 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 5 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1395
تاریخ برگزاری 29 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس

 

 


آخرین مهلت ثبت نام 5 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 دی 1395
تاریخ برگزاری 22 و 23 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس


آخرین مهلت ثبت نام 28 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 4 دی 1395
تاریخ برگزاری 15 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 25 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 5 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 20 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 4 دی 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس

.6 5 4 3 2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 20 مرداد 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 مرداد 1395
تاریخ برگزاری 3و4 شهریور 1395
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

 

چهارمین جشنواره  و نمایشگاه ملی بانک ها و موسسات مالی  با محوریت « نقش بالقوه و بالفعل بانک­ها در اجرای سیاست­های کلان ارزی  و تامین مالی و تاثیر نرخ ارز در اقتصاد ایران و در اجرای سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک » با همکاری تنگا تنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی و کلیه دانشگاه های سراسر کشور ازجمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت،علامه طباطبایی و دیگرسازمان­های مدیریتی، علمی و پژوهشی  و با حضور اساتید و متخصصین صاحب نام نظام بانکی کشور در 25 و 26 بهمن 94 در هتل المپیک برگزار می گردد.

 

آخرین مهلت ثبت نام 20 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 تیر 1395
تاریخ برگزاری 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 28 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیر 1394
تاریخ برگزاری 12 - 14 مرداد 94
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

دومین نمایشگاه شهرداری های موفق، خدمات شهری و صنایع وابسته با همکاری سازمان های مدیریتی وشهرداری ها در مرداد 94 برگزار می گردد.


آخرین مهلت ثبت نام 1 دی 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 دی 1394
تاریخ برگزاری 17 و 18 دی ماه 1394
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

نخستین کنفرانس ملی سیستم های امنیتی و جشنواره ایران امنیت 2016 با همکاری سازمان های مدیریتی کشور و  با حضور شرکت های صاحب نام در این عرصه و اساتید برجسته دانشگاههای سراسر کشور در سال جاری برگزار می گردد .


آخرین مهلت ثبت نام 22 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 تیر 1394
تاریخ برگزاری 11
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران


آخرین مهلت ثبت نام 27 فروردین 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 27 فروردین 1394
تاریخ برگزاری فراخوان همایش ها و مقالات ایران
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران2 1 


شرکت نمودار توسعه پایدار